Innowacje w roku szkolnym 2014/2015

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zarejestrowało trzy innowacje, które w roku szkolnym 2014/2015 wzbogacą ofertę edukacyjną i przygotowującą do obowiązującej formy egzaminu gimnazjalnego w naszym gimnazjum:

1. „Niekonwencjonalne poznawanie lektur” nr 5361.2.151.2014

2. „Zrozumieć matematykę – multimedialne zajęcia matematyczne” nr 5361.2.150.2014

3. „Podróż w gąszczu wątków – przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy o lekturach gimnazjalnych” nr 5361.2.149.2014

Egzaminy

UWAGA  TRZECIOKLASIŚCI !!!

Egzaminy gimnazjalne:

środa 23.04.2014 blok humanistyczny

czwartek 24.04.2014 blok przyrodniczo – matematyczny

piątek 25.04.2014 język obcy

W w/w dni uczniowie przychodzą do szkoły na godz.8.15.

UWAGA  DRUGOKLASIŚCI !!!

Egzaminy próbne:

środa 23.04.2014 blok humanistyczny

czwartek 24.04.2014 blok przyrodniczo – matematyczny

W w/w dni uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 12.45.

Uczniowie przynoszą z sobą legitymację, długopisy (czarne), a  w drugi dzień również przybory geometryczne.

P O W O D Z E N I A ! ! !   😀    koniczynka

TURNIEJ WIELKANOCNY

V WIELKANOCNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

5 kwietnia 2014 r. , na pięknych obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu spotkali się młodzi siatkarze z pięciu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Czytaj dalej…

Prosimy o głosy

Nasza szkoła przystąpiła do dwóch projektów: „Podyskutujmy o równouprawnieniu. Spotkanie u Noblistów z Panią Minister AGNIESZKĄ KOZŁOWSKĄ RAJEWICZ” oraz „EKONOBLIŚCI- PROJEKT Z KLASĄ”. Proszę o logowanie się na niżej podane linki i oddawanie głosów. Liczy się każdy oddany głos, dlatego gorąca prośba o codzienne głosowanie i dodatkowo rozesłanie tej informacji do możliwie największej liczby osób.

http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa4/projekty/pokaz/186.html
http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa4/projekty/pokaz/575.html