Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
PEDAGOG SZKOLNY (KLASY VI-VIII)

PEDAGOG SZKOLNY (KLASY VI-VIII)

PEDAGOG SZKOLNY (KLASY VI-VIII)
Izabela Maciaszczyk

(sala nr 105, pierwsze piętro)

Godziny pracy:

Poniedziałek – 11.15 – 14.10

Wtorek – 7.45 – 12.00

Środa – 10.30 – 14.10 (13.00 – 14.00 dyżur dla rodziców)

Czwartek – 7.45 – 13.20

Piątek – 7.45 – 13.20

 Zadania pedagoga szkolnego:

 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu
 • Komisariat Policji w Swarzędzu
 • Sąd Rejonowy Poznań – IV WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Swarzędz
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Poznań
 • SPCH
Skip to content