Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący: Sławomir Klapa

kontaktklapa.slawek@gmail.com, tel. 501 280 686
Zastępca przewodniczącego: Karolina Nawrot
Skarbnik: Tomasz Lewandowski
Sekretarz: Kinga Czerwińska

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący: Grażyna Tomczak
Z-ca przewodniczącego: Anna Napierała

Na zebrania Rady Rodziców zapraszamy przedstawicieli trójek klasowych w każdy pierwszy wtorek miesiąca na godzinę 18:00.

Składka w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 60 zł na jedną rodzinę, której dziecko/dzieci uczęszczają do szkoły.

Wpłaty indywidualne lub przez skarbników klasowych na poniższy numer konta:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu

PKO BANK POLSKI
36 1020 4027 0000 1102 1562 2941

Tytułem: wpłata na Radę Rodziców 2020/2021,
imię i nazwisko dziecka, klasa

Dla klasy z największą liczbą wpłat
zwrot 10% wartości na konto klasowe

Serdecznie zachęcamy do wspierania działalności
na rzecz naszych dzieci

» Ulotka Rady Rodziców podsumowująca rok szkolny 2018/2019

ulotka rada rodziców 2020