Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Specjaliści

Specjaliści

Specjaliści pracujący w naszej szkole to wykwalifikowana kadra udzielająca naszym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

TELEFONY ZAUFANIA:     

SZKOLNY TELEFON ZAUFANIA – 886-806-610        

Na instagramie oficjalny profil naszej szkoły, na którym uczniowie mogą anonimowo wysyłać zgłoszenia dotyczące przemocy, której są ofiarami lub świadkami, mogą porozmawiać ze specjalistą o sytuacjach pozaszkolnych, które wzbudzają w nich niepokój –  @pomocsp3

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu uzyskał dofinansowanie do projektu „Fabryka Mocy Przeciwko Przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 W ramach projektu powstał „Niebieski  Parasol” – internetowo-telefoniczny punkt wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Swarzędz. Jego celem jest szybkie udzielenie pomocy dzieciom znajdującym się w kryzysie, który jest wynikiem ich trudnej sytuacji życiowej (kłopoty w domu lub szkole, długotrwały stres, traumatyczne wydarzenia).

 Podstawową zaletą tej formy wsparcia jest bezpieczny dla dziecka stały kontakt mailowy (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) lub telefoniczny (7 dni w tygodniu w godzinach od 18.00 do 22.00).

Każde piszące lub dzwoniące dziecko pozostanie anonimowe. Usługa jest oczywiście bezpłatna.

Ważne adresy:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Os. Dworcowa 7, Swarzędz, tel. 61 817 49 51

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25, Swarzędz, tel. 61 651 26 50

Niebieska linia, tel. 800 120 002

Komisariat Policji w Swarzędzu, tel. 61 84 148 00

Skip to content