Literatura dla rodzica

  1. Poradnik: »Dzieci w świecie gier komputerowych.
  2. E-book: » „Jak nauczyć dziecko dbania o porządek”.
  3. E-book: » „Jak kochać i wymagać?”.
  4. List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów 29.08.2018 r.: » Kliknij tutaj, aby przeczytać.
  5. Poradnik: » „Rady Rodziców. Kompetencje i zasady działania”.
  6. Osiąganie samodzielności u dziecka.
  7. Kreatywność.
  8. Kreatywność to…
  9. Kreatywność – proste codzienne ćwiczenia.
  10. Informacje dla rodziców dotyczące pomocy pedagogiczno – psychologicznej.