Świetlica

regulamin świetlicy covid

regulamin_swietlicy_szkolnej

Odbiór dzieci do godziny 16.30. 

W przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy:

1. Rodzic powinien powiadomić nauczyciela o możliwym spóźnieniu, określając czas tego spóźnienia w dzienniku elektronicznym lub dzwoniąc do szkoły na numer telefonu 61 817 49 50.
2. Jeżeli o godz. 16.30 brak jest informacji od rodziców wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
3. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, informuje Dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji.
4. Jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami /opiekunami prawnymi/ nauczyciel po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły   jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia rodzicowi/opiekunowi.

Więcej informacji w regulaminach powyżej (dołączone są linki)