Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
PSYCHOLOG SZKOLNY

PSYCHOLOG SZKOLNY

PSYCHOLOG SZKOLNY
Paulina Łąkowska

(sala nr 019, parter)

Poniedziałek 8.00-14.30

Wtorek 8.00-14.45

Środa 7.45-13.00

Czwartek 8.00-10.30

Piątek 8.00-12.00

Godzina konsultacji w poniedziałek 8.00-8.45

Kontakt z psychologiem szkolnym:
plakowska@3swarzedz.pl

Zadania psychologa:

 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania,
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

Ponadto jest ona udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Warto poczytać:

 1. Aronson – „Człowiek – istota społeczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN
 2. A. Barkley – „ADHD. Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców”, Wydawnictwo Zysk i S-ka
 3. Carlson, H. Carlson – „Wszystko OK.? Psychologia dla nastolatków”, Wydawnictwo Rebis
 4. Juul – „Nie z miłości. Mądrzy rodzice – silne dzieci”, Mind
 5. Spitzer – „Jak uczy się mózg?”, Wydawnictwo Naukowe PWN

Rodzicu!

 • mów dziecku, że jest kochane i że świetnie coś robi,
 • wyznaczaj dziecku granice, gdyż dają one poczucie bezpieczeństwa i stabilności
 • bądź konsekwentny w postępowaniu,
 • angażuj w wykonywanie prac domowych, nie wyręczaj dziecka,
 • pytaj o kolegów i koleżanki,
 • stosuj częściej nagrody i pochwały niż kary,
 • słuchaj co mówi do ciebie twoje dziecko,
 • ucz dziecko form grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia,
 • pamiętaj, dziecko może płakać, tłumienie emocji mu szkodzi.
Skip to content