Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
PSYCHOLOG SZKOLNY

PSYCHOLOG SZKOLNY

PSYCHOLOG SZKOLNY
Paulina Łąkowska

(sala nr 019, parter)

poniedziałek 8.00 -14:15

wtorek 8.00 -13.30

środa 9.00 -15.00 

Czwartek 11.00 -15.00

piątek 8.00 – 11:30

 Kontakt z psychologiem: wiadomości (e-dziennik) lub plakowska@3swarzędz.pl 

Dyżur dla rodziców poniedziałek 8.00-8:45

Zadania psychologa: 

Dla Ucznia: 

 • rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia; 
 • diagnoza trudności emocjonalnych ucznia; 
 • prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych lub rozwijających kompetencje emocjonano-społeczne z uczniami; 
 • prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach; 
 • rozmowy, spotkania w razie potrzeb; 
 • przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym; 
 • podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach wychowawczych; 

  

Dla Rodzica: 

 • indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów; 
 • udzielanie porad i konsultacji w sprawach wychowawczych;
 • udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu rodziców do specjalistycznych placówek; 
 • udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich; 
 • działania o charakterze psychoedukacyjnym; 

  

Dla Nauczyciela: 

 • wspieranie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
 • pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień i potrzeb uczniów; 
 • pomoc w określaniu form i metod wspierania uczniów; 
 • konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wobec uczniów; 
 • interwencje wychowawcze w razie potrzeb; 
 • pomoc wychowawcy w integrowaniu klasy; 
 • udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach 

Warto poczytać:

 1. Aronson – „Człowiek – istota społeczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN
 2. A. Barkley – „ADHD. Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców”, Wydawnictwo Zysk i S-ka
 3. Carlson, H. Carlson – „Wszystko OK.? Psychologia dla nastolatków”, Wydawnictwo Rebis
 4. Juul – „Nie z miłości. Mądrzy rodzice – silne dzieci”, Mind
 5. Spitzer – „Jak uczy się mózg?”, Wydawnictwo Naukowe PWN

Rodzic

Skip to content