Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Szkoła Promująca Zdrowie
  • Szkoła Promująca Zdrowie informacje wstępne, definicje oraz koncepcja.
 

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO.

Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów.

W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów.

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy szkoły promującej zdrowie

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

Dorota Świerczyńska – Dyrektor Szkoły
Małgorzata Michalska – Koordynator SzPZ
Członkowie pedagogiczni:
Beata Zawadzka
Mariola Okleja
Edyta Nowak
Bartosz Kubacki
Katarzyna Stramowska
Anna Rochowiak
Małgorzata Ciesielska
Justyna Malinowska
Członkowie niepedagogiczni:
Marina Sadykowa
Izabella Kasprzak

Oraz:

Pielęgniarka szkolna
Rodzice
Uczniowie

Problem priorytetowy na rok szkolny 2023/24: Duża częstotliwość występowanie niewłaściwych nawyków żywieniowych i sięgania po słodycze szczególnie na długich przerwach.

Skip to content