Najważniejsze dokumenty

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY
OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

 
 
 

KLASYFIKOWANIE I OCENIANIE

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

PROGRAMY NAUCZANIA ORAZ PODRĘCZNIKI

Podręczniki – klasa 8.

OCENIANIE CUDZOZIEMCÓW