Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Ceremoniał szkoły

Ceremoniał szkoły

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:

a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
b) uroczystość wręczenia szkole sztandaru,
c) nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi,
d) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. uroczystości związane z patronem, pożegnanie uczniów kończących szkołę, pasowanie na ucznia),
e) uroczystości związane ze świętami narodowymi:
– 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
– 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja
f) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie to m.in:
– 1 września – agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę,
– 17 września – agresja Rosji Sowieckiej na nasz kraj,
– 27 grudnia – wybuch Powstania Wielkopolskiego,
– 28 czerwca – Poznański Czerwiec 1956 roku.

TRADYCJE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SWARZĘDZU

1. Okolicznościowe rocznicowe wystawy – wybuch II wojny światowej, Powstanie Wielkopolskie, wyzwolenie Poznania i Swarzędza, aktualne wydarzenia kulturalne i literackie.
2. Sprzątanie świata.
3. Rajd integracyjny.
4. Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
5. Dzień Edukacji Narodowej.
6. Pasowanie uczniów klas I.
7. Dzień Papieski
8. Pamięć o zmarłych – wieczornica  z okazji Święta Zmarłych.
9. 11 Listopada – Święto Niepodległości – inscenizacje, apele.
10. Andrzejki.
11. Tydzień  Dobroczynności. Mikołajki w szkole. Paczka dla potrzebujących.
12. Czwartki u Noblistów. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
13. Dzień Patronów Szkoły.
14. Happeningi  tematyczne-choroby cywilizacyjne, Dzień Walki z Nałogami ,profilaktyka uzależnień, bezpieczeństwo w szkole i na drodze.
15 Próbne egzaminy ósmoklasisty.
16. Wieczór wigilijny pracowników szkoły i emerytów.
17 Opłatek wigilijny w klasach. Inscenizacje jasełkowe.
18. Karnawał w szkole. Coroczny BAL CHARYTATYWNY.
19. Spotkania z rodzicami, wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom  najlepszych uczniów oraz za 100% frekwencję.
20. Walentynki.
21. Dzień  patrona Swarzędza. Święto miasta.
22. Dzień Matematyka.
23. Czas rekolekcji.
24. Wielkanocne spotkanie pracowników szkoły i emerytów.
25. Religijny Konkurs Recytatorski.
26. Spotkania wśród książek. Konkurs czytelniczy.
27. Gminny Konkurs Ekologiczny.
28. Dzień Ziemi.
29. Tydzień Informatyczny.
30. Tydzień Kultury Angielskiej i Niemieckiej.
31. Święto Konstytucji 3 Maja.
32. Gminny Konkurs  piosenki  „ Zaczarowana melodia” w zespole terapeutycznym.
33. Wycieczki klasowe i pikniki.
34. „Zostań Mistrzem Ortografii” – konkurs ortograficzny.
35 Dzień Dziecka i Sportu – rozgrywki międzyklasowe.
36. Bal Absolwentów  z polonezem.
37. Uroczyste pożegnanie  absolwentów – wspólne zdjęcie, wybór i nagroda dla Najlepszego Absolwenta, Najlepszego sportowca, przyznanie  tytułu  PRZYJACIEL TRÓJKI,  wyróżnienia  najlepszych uczniów odznaką „Brązowa, Srebrna, Złota  SOWA”, Balony do nieba – symboliczne rozwiązanie klas.

 

Skip to content