Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
„Razem dla Trójki”

„Razem dla Trójki”

Cele i formy działania:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju uczniów oraz rodziców SP 3 w Swarzędzu, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Poszukiwanie sponsorów celem pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych niezbędnych szkole;
  2. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych konkursów grantowych;
  3. Wspieranie organizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  4. Organizowanie spotkań towarzyskich i zjazdów wychowanków, a także imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych, sportowych; 
  5. Organizacja sesji naukowych, konferencji, sympozjów, odczytów, kongresów, wystaw, pokazów; 
  6. Organizowanie wycieczek szkolnych, obozów i „zielonych szkół”;
  7. Wspomaganie szkoły w zakresie utrzymania i modernizacji jej obiektów oraz pozyskiwanie środków na rozwój infrastruktury szkoły;
  8. Organizowanie i przeprowadzanie zbiórek odzieży i żywności, które w całości zostaną przekazane potrzebującym uczniom;
  9. Tworzenie własnego systemu stypendialnego; wspieranie i finansowanie doskonalenie zawodowego  nauczycieli oraz ich udziału w konferencjach i szkoleniach.
Skip to content