Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Wolontariat

Wolontariat

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu
w roku szkolnym 2022/2023

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Koło wolontariatu skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
 3. Przygotowywanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych.
 6. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 7. Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.
 8. Nauka samorządności.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
ZADANIA TERMIN REALIZACJI UWAGI
  – Planujemy całoroczną pracę Klubu. Wspólne przyjęcie planu działania.

– Gazetka informacyjna o pracy koła.

– Udział w akcji, polegającej na propagowaniu zbiórki plastikowych nakrętek, by wspierać osoby potrzebujące.

– Udział w akcji Sprzątanie świata.

WRZESIEŃ Odpowiedzialni nauczyciele SKW

wychowawcy klas

– Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym.

– MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZWIERZĄT – 25 PAŹDZIERNIKA – zbieranie suchej karmy dla zwierząt znajdujących się w schronisku – współpraca – Schronisko w Skałowie

– Życzenia dla nauczycieli – wykonanie „Życzeniówek”

– Nawiązanie kontaktu ze szkołami im. Polskich Noblistów

PAŹDZIERNIK SKW

wychowawcy klas

SKW

– Misje – współpraca

–  udział w akcji „czytanie dzieciom”

– Konkurs Plastyczny ,,Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”.

– Wolontariusz niesie pomocną dłoń

– Współpraca – „Szlachetna Paczka”

 – Międzynarodowy Dzień Tolerancji – 16.11

LISTOPAD/GRUDZIEŃ SKW
– Obchody DNIA WOLONTARIUSZA – gazetka okolicznościowa.

– Szkolne obchody Dnia Dobrych Uczynków – MIKOŁAJKI

– Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie karmnika dla ptaków przez wolontariuszy

– Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Najpiękniejszy Aniołek”.

– Kiermasz Świąteczny

– Współpraca – Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży

GRUDZIEŃ SKW

wychowawcy klas

nauczyciele plastyki /współpraca/

 – Spotkanie z wolontariuszami – podsumowanie I semestru STYCZEŃ SKW
– Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Walentynki 2019”

-„Najpiękniejsza Palma” – konkurs plastyczny

LUTY

MARZEC

SKW
wychowawcy klasnauczyciele plastyki /współpraca/
– Zbiórka słodyczy, zabawek, odzieży dla dzieci z Domów Dziecka oraz Domu Samotnej Matki

– Kiermasz Wielkanocny

– Pomoc przy organizacji Gminnego Konkursu „Zaczarowana Melodia”

KWIECIEŃ

MAJ

SKW

wychowawcy klas

Olimpiada Dzieci i Młodzieży Sprawnej Inaczej

– Podsumowanie efektów całorocznej działalności SKW – spotkanie z wolontariuszami

podziękowanie za pracę

CZERWIEC SKW

– współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka

Skip to content