Przedmiotowe Systemy Oceniania

JĘZYK POLSKI:

KONTRAKT Z UCZNIEM

PSO – klasa IV

PSO – klasa V

PSO – klasa-VI

PSO – klasa VII

PSO – klasa VIII


MATEMATYKA:

PSO – kl IV

PSO – kl. V

PSO – kl VI

PSO – kl VII

PSO- kl VIII


INFORMATYKA:

PSO informatyka kl.IV

PSO informatyka kl.V

PSO informatyka kl.VI

PSO informatyka kl.VII

PSO informatyka kl. VIII


HISTORIA:

PSO historia kl. IV nowa

PSO historia kl. V

PSO historia kl. VI

PSO historia kl. VII

PSO historia kl. VIII

PSO historia, kontrakt

PSO WOS

kontrakt z uczniem – WOS


WOS:

Kontrakt z uczniem

PSO – WOS kl. VIII


CHEMIA:

PSO Chemia kl 7

PSO Chemia kl 8


FIZYKA:

PSO Fizyka kl 7

PSO Fizyka kl 8


JĘZYK ANGIELSKI:

PSO – kontrakt z uczniem

PSO język angielski – klasa 1

PSO język angielski – klasa 3

PSO język angielski – klasa 4

PSO język angielski – klasa 5

PSO język angielski – klasa 6

PSO język angielski – klasa 7

PSO język angielski – klasa 8


JĘZYK NIEMIECKI:

pso j.niemiecki VII

pso j.niemiecki VIII


GEOGRAFIA:

PSO_geografia_5

PSO_geografia_6

pso_geografia_7

pso_geografia_8


PRZYRODA:

pso_przyroda_4


BIOLOGIA:

Kontrakt klasy 5, 6, 7, 8

PSO klasa 5 biologia 2021

PSO klasa 6 biologia

PSO klasa 8 biologia

PSO Klasa-7 biologia

WDŻR

kontrkt wdżr 2021


WF:

PSO WF 1-3

PSO wf 4-8


PLASTYKA:

PSO klasa 4

PSO-Z-PLASTYKI kl. 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA klasa 7


TECHNIKA:

System oceniania technika


MUZYKA:

PSO – klasy IV-VII


EDB:

PSO – klasa VIII


RELIGIA:

PSO-religia-2021


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

PSO

Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej

DORADZTWO ZAWODOWE

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO