Przedmiotowe Systemy Oceniania

JĘZYK POLSKI:

KONTRAKT Z UCZNIEM

PSO – klasa IV

PSO – klasa V

PSO – klasa-VI

PSO – klasa VII

PSO – klasa VIII


MATEMATYKA:

PSO – klasa IV

PSO – klasa V

PSO – klasa VII

PSO – klasa VIII


INFORMATYKA:

PSO – klasa IV

PSO – klasa V

PSO – klasa VII

PSO – klasa VIII


HISTORIA:

PSO historia kl. IV nowa

PSO – klasa V

PSO – klasa VI

PSO historia kl. VIII

PSO historia kl. VII

PSO historia, kontrakt


WOS:

Kontrakt z uczniem

PSO – WOS kl. VIII


CHEMIA:

PSO – klasa VII

PSO – klasa VIII


FIZYKA:

Przedmiotowy System Oceniania kl. 7

Przedmiotowy System Oceniania kl. 8


JĘZYK ANGIELSKI:

Hello explorer klasa I – kryteria oceniania

Hello explorer klasa II – kryteria oceniania

Hello explorer klasa III – kryteria oceniania

Junior explorer klasa IV – kryteria oceniania

Junior explorer klasa V – kryteria oceniania

Junior explorer klasa VI – kryteria oceniania

Teen explorer klasa VII – kryteria oceniania

Repetytorium ósmoklasisty – kryteria oceniania


JĘZYK NIEMIECKI:

PSO – klasy VII-VIII


GEOGRAFIA:

PSO_geografia_5

PSO_geografia_6

pso_geografia_7

pso_geografia_8


PRZYRODA:

pso_przyroda_4


BIOLOGIA:

Kontrakt z uczniem

PSO – klasa V

PSO – klasa VII

PSO – klasa VIII


WF:

PSO WF 1-3

PSO – klasy 4-8


PLASTYKA:

Kontrakt z uczniem – klasa IV

PSO – klasa IV

PSO – klasa V

Kontrakt z uczniem – klasa VII

PSO – klasa VII


TECHNIKA:

PSO – klasy IV-VI


MUZYKA:

PSO – klasy IV-VII


EDB:

PSO – klasa VIII


RELIGIA:

PSO-religia-2020


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

PSO