Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY
Anna Majkowska-Moskal 

(sala nr 018, parter)

Godziny pracy: 

Poniedziałek:     12:00 – 15:00   

Wtorek:                8:45 – 15:10    

Środa:                  07:45 – 12:35   

Czwartek:           11:30 – 14:30   

Piątek:                 7:45 – 13:30       

Dyżur dla rodziców:

Wtorek: 14:10 -15:10

  

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne są ukierunkowane na pracę nad kompensacją zaburzeń psychoruchowych, będących jedną ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń szkolnych.  

Na zajęcia terapeutyczne uczęszczają uczniowie z opinią lub orzeczeniem wydanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także ze wskazania rodziców, wychowawcy lub specjalistów. 

  

Kontakt z terapeutą pedagogicznym: amajkowska@3swarzedz.pl 

Skip to content