Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Nasza szkoła

W roku szkolnym 1999/2000 weszła w życie reforma oświatowa, która wprowadziła 6-letnie szkoły podstawowe i 3-letnie gimnazja. W gminie Swarzędz decyzją ówczesnych władz samorządowych utworzono trzy takie placówki. Gimnazjum nr 3 na os. Czwartaków rozpoczęło swą działalność w budynku Szkoły Podstawowej nr 3.

Od roku szkolnego 2017/2018 nowa reforma oświatowa wprowadziła zmiany w postaci likwidacji gimnazjów i i utworzeniu 8-letnich szkół podstawowych. Wobec tego budynek szkoły ponownie zaczął być Szkołą Podstawową nr 3.

Obecnie do szkoły uczęszcza 590 uczniów (27 oddziałów).

Placówka zatrudnia 80 pracowników: 59 nauczycieli, 21 pracowników obsługi i administracji.

Poza zajęciami obowiązkowymi zapewniamy liczne zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia oraz wspomagające uczniów.

Skip to content