Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu jest miejscem, w którym szuka się nowatorskich rozwiązań, stosuje nowoczesne metody nauczania, nie zapominając o wypracowanych przez poprzednie pokolenia tradycjach.  Zauważyła i doceniła to kapituła konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przyznając nam w tym roku szkolnym wyróżnienie: „Wielkopolska Szkoła Roku”.

Tutaj uczniowie rozwijają pasje, talenty, zainteresowania, a przez to spełniają marzenia i realizują plany związane z odkrywaniem swojego miejsca w świecie.

Szkoła zdobyła m.in.:

  • certyfikat potwierdzający, że jest miejscem wspierającym potrzeby sensoryczne dzieci,
  • tytuł: Szkoła Myślenia Pozytywnego 2022,
  • certyfikat – Szkoła z pasją do matematyki,
  • certyfikat potwierdzający udział w zadaniach Wielkopolskiej Szkoły Przyszłości – Lekcja: Enter.

Od kilku lat bierzemy udział w projekcie finansowanym ze  środków unijnych  Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, dzięki temu mamy w całym budynku dostępną bezpieczną sieć internetową, którą wykorzystujemy wraz z uczniami, by uatrakcyjniać zajęcia w szkole oraz korzystamy z aplikacji wspierających naukę programowania – obecnie jesteśmy w Lidze Niezwykłych Umysłów.

W naszej szkole funkcjonują klasy z różnorodnymi innowacjami, które wspierają uczniów w rozwijaniu zainteresowań matematycznych, artystycznych, programistycznych, szachowych, językowych i wiele innych.

Nauczyciele starają się zaszczepiać w uczniach wrażliwość na drugiego człowieka, empatię, troskę o środowisko, między innymi przez udział w różnorodnych projektach związanych z historią Polski i regionu, a także charytatywnych, edukacyjnych, ekologicznych.

Szkoła dba o harmonijny rozwój wiedzy i umiejętności swoich podopiecznych, potrzebny do świadomego i twórczego funkcjonowania ich w otaczającej rzeczywistości. Uczniowie swarzędzkiej „Trójki” uzyskują wysokie wyniki w nauce i osiągają sukcesy w rywalizacjach sportowych, szachowych, konkursach przedmiotowych i wielu innych.

To placówka otwarta na świat – zarówno ten bliski lokalny, rodzinny – jak również ten, który przekracza granice państw, dlatego podejmuje w różnych formach współpracę międzynarodową i przez to w naturalny sposób mobilizuje uczniów i nauczycieli do pogłębiania swoich umiejętności językowych, poznawania ciekawych ludzi oraz zdobywania wiedzy o kulturze i historii innych krajów. Co roku organizujemy wyjazdy zagraniczne oraz obozy językowe przy współpracy organizacji międzynarodowych – EUROWEEK, a obecnie zakwalifikowaliśmy się do programu ERASMUS+.

Szkołę Podstawową nr 3 tworzą nauczyciele z pasją, pomysłami, których aktywnie wspierają rodzice. Co roku organizujemy wspólne imprezy – rajd rowerowy, festyn, kiermasz świąteczny.

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców, okolicznych mieszkańców, przedsiębiorców i lokalnych władz udało się tu stworzyć miejsce wyjątkowe, pełne kreatywnych pomysłów i chęci zmieniania świata na lepsze. To tutaj jest wprowadzana w życie idea: „Razem możemy więcej”.

Obecnie do szkoły uczęszcza 600 uczniów (27 oddziałów).

Placówka zatrudnia 80 pracowników: 59 nauczycieli, 21 pracowników obsługi i administracji.

Skip to content