Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Organizacja roku szkolnego

Kalendarz wydarzeń 2022/2023

kalendarz wydarzeń 2022/23

 

Terminarz spotkań z rodzicami 2022/2023

Lp.

Termin

Forma

1.     

29. 08. 2022r.

Spotkanie informacyjno – organizacyjne z rodzicami klas I

2.     

5 .09. 2022r.

Spotkanie informacyjno – organizacyjne z rodzicami

3.     

12.12.2022 r.

Drzwi otwarte- konsultacje, warsztaty dla rodziców, informacje o zagrożeniach

4.     

23.01.2023 r.

Wywiadówka „trójstronna”- podsumowująca I semestr

5.     

15.05.2023 r.

Drzwi otwarte-konsultacje, spotkanie z rodzicami  klas VIII,

6.     

12. 06.2023 r.

Wywiadówka „trójstronna”- podsumowująca II semestr

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

L.p. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 01.09.2022 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022- 02.01.2023
3. Zakończenie pierwszego semestru 18.01.2023
4. Ferie zimowe 30.01 – 12.02. 2023
5. Wiosenna przerwa świąteczna  6 – 11. 04.2023
6. Egzaminy ósmoklasisty  23, 24, 25. 05. 2023
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno   – wychowawczych 23.06.2023
8. Ferie letnie 24.06 – 31.08.2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (lekcji):

14.10.2022; 31.10.2022; 2.01.2023; 2.05.2023; 9.06.2023

WAŻNE TERMINY:

01.09.  Rozpoczęcie roku szkolnego

14.10.  Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

31.10.  dzień wolny  od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

01.11.  Wszystkich Świętych – dzień wolny ustawowo;

11.11.  Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny ustawowo;

23-31.12.  Zimowa przerwa świąteczna;

01.01.    Nowy Rok – dzień wolny ustawowo;

02.01   dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

06.01.  Trzech Króli dzień wolny ustawowo;

4. 01.23 wystawianie ocen przewidywanych na koniec półrocza;

18.01.  Rada klasyfikacyjna i termin wystawienia ocen na koniec półrocza;

30.01-12.02.  Ferie zimowe;

06 – 11.04.  Wiosenna przerwa świąteczna;

01.05.  Święto Pracy – dzień wolny ustawowo;

02.05. dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

03.05. – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny ustawowo;

23,24,25. 05. – Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1-7;

31.05. wystawianie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego;

08.06.  Boże Ciało- dzień wolny ustawowo;

09.06. dzień wolny zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

14.06. Rada klasyfikacyjna i termin wystawienia ocen na koniec roku szkolnego;

23.06. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023;

Skip to content