Organizacja roku szkolnego

Kalendarz wydarzeń 2021/2022

Terminarz spotkań z rodzicami

Lp. Termin Forma
1 6.09.2021r. Spotkanie informacyjno – organizacyjne z rodzicami
2 29.11.2021 r. Drzwi otwarte- konsultacje, warsztaty dla rodziców, informacje o zagrożeniach
3 07.02.2022 r.  Wywiadówka „trójstronna”- podsumowująca I semestr
4 09.05.2022  Drzwi otwarte-konsultacje, spotkanie z rodzicami  klas VIII,
5 06.06.2022 Wywiadówka „trójstronna”- podsumowująca II semestr

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

L.p. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021- 31.12.2021
3. Zakończenie pierwszego semestru 14.01.2021
4. Ferie zimowe 17 – 28.01. 2022
5. Wiosenna przerwa świąteczna  14- 19. 04.2022
6. Egzaminy ósmoklasisty  24, 25, 26. 05. 2022
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno   – wychowawczych 24.06.2022
8. Ferie letnie 25.06. -31.08.2022