Kalendarz wydarzeń 2022/2023

kalendarz wydarzeń 2022/23

 

Terminarz spotkań z rodzicami 2022/2023

Lp.

Termin

Forma

1.     

29. 08. 2022r.

Spotkanie informacyjno – organizacyjne z rodzicami klas I

2.     

5 .09. 2022r.

Spotkanie informacyjno – organizacyjne z rodzicami

3.     

12.12.2022 r.

Drzwi otwarte- konsultacje, warsztaty dla rodziców, informacje o zagrożeniach

4.     

23.01.2023 r.

Wywiadówka „trójstronna”- podsumowująca I semestr

5.     

15.05.2023 r.

Drzwi otwarte-konsultacje, spotkanie z rodzicami  klas VIII,

6.     

12. 06.2023 r.

Wywiadówka „trójstronna”- podsumowująca II semestr

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

L.p. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 01.09.2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022- 02.01.2023
3. Zakończenie pierwszego semestru 18.01.2023
4. Ferie zimowe 30.01 – 12.02. 2023
5. Wiosenna przerwa świąteczna  6- 11. 04.2023
6. Egzaminy ósmoklasisty  23, 24, 25. 05. 2023
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno   – wychowawczych 23.06.2022
8. Ferie letnie 24.06 – 31.08.2023
Skip to content