Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Ważne terminy

13. 10 – tematyczne projektowe zajęcia wychowawcze z okazji DEN

1.11 – Wszystkich Świętych- dzień wolny ustawowo  

2-3.11 – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

23-31. 12 – zimowa przerwa świąteczna

1. 01 – Nowy Rok- dzień wolny ustawowo  

3.01 – wystawianie ocen przewidywanych na koniec półrocza

17.01 – rada klasyfikacyjna i zatwierdzenie ocen śródrocznych

12 – 25. 02- zimowe ferie

28.03-2.04 – wiosenna przerwa świąteczna  

1.05 – Święto Pracy – dzień wolny ustawowo  

2.05 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3.05  -Święto Konstytucji 3 maja – dzień wolny ustawowo  

14, 15, 16.05 – egzaminy ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30.05 – Boże Ciało -dzień wolny ustawowo 

31.05 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

29.05 – wystawianie ocen przewidywanych na koniec roku

12.06 – rada klasyfikacyjna i zatwierdzenie ocen końcoworocznych  

21.06 – zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Skip to content