Ubezpieczenie ucznia

Ubezpieczenie uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo,

w roku szkolnym 2021/2022 ubezpieczenie NNW dla naszych uczniów dostarcza firma T.U. Compensa. 

Powyższe ubezpieczenie zawiera się samodzielnie korzystając z udostępnionego poniżej linku. Dzięki temu całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

Do wyboru 4 warianty zakresu ubezpieczenia, w każdym z nich istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci, które nie uczęszczają do naszej szkoły.

Jak zawrzeć polisę?

Wejdź w link: https://szkola.compensa.pl

Wpisz hasło: 944405

Wypełnij dane i postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami

Uwaga! Link będzie aktywny tylko do 15.10.2021