Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Zajęcia pozalekcyjne
Większość zajęć dodatkowych odbywa  się indywidualnie lub dla wybranych grup uczniów skierowanych na te zajęcia. W przypadku chęci lub potrzeby uczestniczenia w nich, należy skontaktować się z osobą prowadzącą lub pedagogiem szkoły.

Zajęcia dodatkowe w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 

l.p. 

imię i nazwisko nauczyciela 

Rodzaj zajęć – termin – sala  

1 

Aleksandra Jagiełło  

Zajęcia korekcyjno  –  kompensacyjne dla wyznaczonych uczniów w ciągu całego tygodnia s. 018 

2 

Aneta Kot 

Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego dla kl.6 poniedziałek 13:25  –  14:10 s. 109 

3 

Szymon Szambelan 

Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z geografii  

4 

Renata Szatkowska 

Zajęcia innowacyjne dla kl.2a wtorek 11:35 – 12:20 sala 108 Kodowanie dla kl. 2a środa 12:35 – 13.20 sala 106,  

Zajęcia wyrównawcze  kl. 2a czwartek 11.35 – 12:20 Hades,  

Zajęcia terapia ręki zgodnie z planem ustalonym z zainteresowanymi uczniami

5 

Lidia Popielska 

Kółko plastyczne “Mały Artysta” kl. 1A środa 11:35 –  13:25 s.204 

Zajęcia wyrównawcze kl. 1A poniedziałek 11:35  – 12:20 sala 305 

6 

Radosława Kalawska 

Kółko przyrodnicze 1c wtorek 11:35 – 13:20 s.102, zajęcia wyrównawcze 1c czwartek 12:35 – 13:20 s. 107 

7 

Anna Rochowiak 

Zajęcia wyrównawcze  wtorek 10:45 – 11:30, piątek 11:35 – 12:20

Bajkoterapia czwartek 15:05 – 15:50 

8 

Agnieszka Stachowiak 

Zajęcia innowacyjne dla kl. 2c wtorek 12:35 – 13:20, środa 12:35 – 13:20 

Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2c poniedziałek 12:35 – 13:20 

9 

Justyna Kowańdy 

Zajęcia wyrównywania wiedzy z polskiego kl.1b  środa 10:45 – 11:30 

Zajęcia wyrównywania wiedzy z matematyki kl.1b czwartek 9:45  –  10:30 

Kółko matematyczne wtorek 14:10  –  15:00 s.302 

10 

Katarzyna Fabrowska 

Koło Biologiczne – przygotowanie do Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego –  środa 14:10 –  15:00 sala 108 

11 

Aleksandra Baran 

Zajęcia wyrównawcze dla kl.3b poniedziałek 9:45 –  10:30 

Zajęcia rozwijające dla kl.3b środa 15:05 –  15:50 

12 

Michał Komisarek 

Zajęcia wspomagające język angielski kl. 4a wtorki 13:25 – 14:10 

13 

Magdalena Kosowska  

Zajęcia wyrównawcze z polskiego kl.3c środa 12:35 – 13:20 s.102 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl.3c poniedziałek 12:35 – 13:20 

14 

Agata Czajka 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 4 i 5 wtorek 13:25 – 14:10

15 

Izabela Kurowska 

Konsultacje historyczne (przygotowanie do konkursów historycznych, możliwość poprawy ocen ze sprawdzianów) czwartek 14:15 – 15:00 sala 203 

16 

Anna Kucharska 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa 6 i 7 czwartek. 14:15 – 15:00 

17 

Anna Jasińska 

Język angielski –  innowacja kl. 2c środa g. 10:40 – 11:25 

18 

Anna Perz,  

Monika Szafirska 

Kółko robótek ręcznych i szycia klasy IV –  VIII wtorek 13:35 – 15:00 

19 

Arkadiusz Trzebniak 

Zajęcia mini – siatkówki poniedziałek 15:00 – 16:00 

20 

Aleksander Wiatr 

Zajęcia wyrównawcze dla kl.3a  – czwartek 12:35 – 13:20 

Zajęcia szachowe dla kl. 3a  –  środa 11:35 – 12:20, piątek 12:35 – 13:20 

Koło szachowe w ramach UKS – SP3 dla klas pierwszych czwartek 15:05 – 15:50 

Koło Szachowe w ramach UKS – SP3 dla klas drugich i trzecich środa 15:05 – 15:50 

Klub Miłośników Gier Planszowych piątek 16:00 – 20:00 

21 

Małgorzata Nowak 

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie środa 14:10 – 14:55 

22 

Marzena Sitarz

Agata Czajka

Szkolne koło wolontariatu dla klas 8, wtorek 14:15 -15:00

23 

Justyna Malinowska 

Gimnastyka korekcyjna poniedziałek 13:25  –  14:10

Gimnastyka korekcyjna piątek 9:45  –  10:30

24 

Sylwia Szymkowiak 

Koło plastyczne 1 d wtorek 9:45 – 10:30 sala 014

Zajęcia wyrównywania wiedzy 1 d środa 9:45 –  10:30 sala 017 

Zajęcia wyrównywania wiedzy 1 d piątek 10:45 –  11:30 sala 208 

25 

Julita Książek – Myślińska 

Zajęcia innowacyjne z j. angielskiego  dla kl. 1A „Klucz do sztuki” tworzymy kreatywnie i artystycznie po angielsku czwartek 12:35 – 13:20 sala 305 

26 

Paulina Łąkowska 

Zajęcia emocjonalno – społeczne i o charakterze terapeutycznym dla dzieci z opinią PP lub bez. Sala 019 

27 

Patrycja Wróblewska 

Zajęcia emocjonalno  –  społeczne dla dzieci z opinią PP lub bez (klasy 4 – 5), Sala 103 czwartek 12:35  

28 

Izabela Maciaszczyk 

Rewalidacja dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

29 

Patrycja Worotnicka 

Rewalidacja dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

30 

Dorota Diakowicz 

Zajęcia z programowania dla uczniów klas 7 i 8 w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska. Szczegółowa informacja o terminach zajęć zostanie ustalona z zainteresowanymi. Planowany czas rozpoczęcia zajęć  –  listopad 2022. 

31 

Aneta Tomkowiak 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla kl.4 – 6 wtorek i środa 13.23 – 14.10 s.202 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla kl.7 – 8 wtorek i środa 14.15  – 15.00  s.202 

32 

Agata Georgiew 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 8 wtorek 7:15 – 8:00 czwartek 7:15 – 8:00

33 

Rafał Dudziński 

Zajęcia SKS: tenis stołowy, badminton, tenis ziemny poniedziałek 14.15 –  15.00 

Skip to content