PEDAGOG SZKOLNY (KLASY V-VI)
PEDAGOG SZKOLNY (KLASY V-VI)

PEDAGOG SZKOLNY (KLASY V-VI)

PEDAGOG SZKOLNY (KLASY V-VI)
Patrycja Wróblewska

(sala nr 105, pierwsze piętro)

Godziny pracy:

Poniedziałek:

8:00 – 12:00

Wtorek: 

9:30 – 15:00

Środa:

8:00 – 12:00

Czwartek: 

9:00 – 14:30

Piątek: 

10:00 – 13:00

Dyżur dla rodziców: wtorek 14:00-15:00

 Zadania pedagoga szkolnego:

 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • wspomaga w określaniu mocnych stron i uzdolnień uczniów,
 • podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy i przemocy szkolnej,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu
 • Komisariat Policji w Swarzędzu
 • Sąd Rejonowy Poznań – IV WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Swarzędz
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Poznań
 • SPCH
Skip to content