Prosimy o głosy
Prosimy o głosy

Prosimy o głosy

Nasza szkoła przystąpiła do dwóch projektów: „Podyskutujmy o równouprawnieniu. Spotkanie u Noblistów z Panią Minister AGNIESZKĄ KOZŁOWSKĄ RAJEWICZ” oraz „EKONOBLIŚCI- PROJEKT Z KLASĄ”. Proszę o logowanie się na niżej podane linki i oddawanie głosów. Liczy się każdy oddany głos, dlatego gorąca prośba o codzienne głosowanie i dodatkowo rozesłanie tej informacji do możliwie największej liczby osób.

http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa4/projekty/pokaz/186.html
http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa4/projekty/pokaz/575.html

Skip to content