Szkolny okrągły stół …
Szkolny okrągły stół …

Szkolny okrągły stół …

… na temat wychowania fizycznego

Jednym z najczęstszych problemów, z którymi borykają się szkoły w całej Polsce, są częste zwolnienia oraz nieuczestniczenie dziewcząt w zajęciach wychowania fizycznego. W ramach obrad okrągłego stołu skupiłyśmy się na tym temacie. 20 marca 2014r . w sali konferencyjnej szkoły   grupa dziewcząt, w której skład wchodziły reprezentantki z każdej klasy, omówiła ten problem. Dodatkowo w debacie uczestniczyli: dyrektor szkoły, koordynator projektu, nauczyciele wychowania fizycznego oraz pielęgniarka szkolna.

Dziewczęta zostały podzielone poprzez dobór losowy na pięć zespołów, które opracowywały  poszczególne zagadnienia. Młodzież pracowała metodą  „ kuli śnieżnej” prezentując wnioski na forum  okrągłego stołu.

Podczas debaty zostały zadane grupom  następujące pytania:

Dlaczego dziewczęta nie ćwiczą na lekcji wychowania fizycznego?

Jako główne przyczyny  tego zjawiska nasze koleżanki wymieniły:

 • obawy przed zepsuciem makijażu, fryzury, spoceniem się
 • kompleksy dotyczące swojego ciała oraz braku umiejętności
 • lekceważenie przedmiotu
 • nadużywanie niedyspozycji
 • złe relacje z rówieśnikami
 • dyskomfort w przypadku ćwiczenia z chłopcami
 • lenistwo

Co zrobić ,aby uatrakcyjnić lekcje wychowania fizycznego?

W odpowiedzi na to pytanie padły następujące propozycje:

 • różnorodność dyscyplin
 • samodzielne prowadzenie rozgrzewek oraz lekcji
 • więcej ćwiczeń w rytm muzyki – aerobik, zumba,
 • więcej ćwiczeń relaksujących – joga, pilates, pranayama
 • zwiększona ilość rywalizacji między klasami
 • częste wpisywanie ocen z aktywności

Kolejnym  etapem pracy było rozważenie wszystkich uwag i wniosków , oraz  wybranie zadania do realizacji w ramach projektu WF Z KLASĄ  Wybrałyśmy  zadanie nr 12 –  WF DLA DZIEWCZYN  Relacje z przebiegu naszych działań znajdą Państwo wkrótce na naszym szkolnym blogu.

Skip to content