Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Konkursy

Zostań baśniopisarzem – konkurs dla klas 4-6.

Napisz baśń, która rozpocznie się zdaniem:

“Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, w krainie której nikt nie zna i na mapie jej znaleźć nie można żył…“

Nie zapomnij o elementach fantastycznych oraz motywie walki dobra ze złem!

Jeżeli chcesz – wykonaj ilustracje!

Pracę przynieś do 28 października do biblioteki szkolnej.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody.

Konkurs- okładka (konkurs biblioteki)

Wakacyjny Szkolny Konkurs Fotograficzny

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym:

„Zabierz książkę z domu lub biblioteki do wakacyjnej teki”

 ZASADY:

  1. Zabierz ze sobą książkę na wakacje i zrób zdjęcie, ukazujące gdzie ją czytasz.
  2. Każda osoba może przesłać do 3 zdjęć.
  3. Zdjęcia należy przesłać na adres mailowy: gosiafilipiak@op.pl w terminie od 3 do 10 września z tytułem maila: konkurs fotograficzny.
  4. Nagrodzone zostaną najciekawsze zdjęcia.

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY IM. STANISŁAWA JOPKA – ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE
12 – 13 października 2019

Dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze” Jacek Boniecki oraz Kierownictwo Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie” serdecznie zapraszają utalentowane wokalnie osoby do wzięcia udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka. Uczestnicy Konkursu będą mieli okazję zmierzyć się z tak znanymi utworami z repertuaru Mazowsza jak „Dwa serduszka” czy „Ej, przeleciał ptaszek”!

Każdy z uczestników Konkursu zobowiązany jest do przygotowania dwóch utworów po jednym z każdej z dwóch obowiązujących zawodników list. Na obydwu znajdują się kompozycje z repertuaru Zespołu Mazowsze.

Podczas  występu konkursowego uczestnik będzie miał za zadanie wykonanie jednego z przygotowanych utworów (kompozycja zostanie wybrana przez jury spośród dwóch przygotowanych przez uczestnika). Jeśli komisja konkursowa uzna za stosowne, uczestnik może zostać poproszony o zaprezentowanie drugiej z przygotowanych kompozycji. Dopuszczalne są wykonania a capella, a także z towarzyszeniem akompaniatora albo zespołu. Dozwolone jest również wykonanie utworu z podkładem odtworzonym z nośnika. Informacje dotyczące akompaniamentu oraz potrzebnego nagłośnienia uczestnik zobowiązany jest podać na karcie zgłoszeniowej.

ZGŁOSZENIA:

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie Jopka zobowiązane są do przesłania podpisanego i zeskanowanego zgłoszenia konkursowego (w załączeniu) drogą elektroniczną na adres mailowy:
konkurs.jopek@folklor.pl lub wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

ul. Węgorka 20, 60-318 Poznań

z dopiskiem: „Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka”

Termin zgłaszania udziału w zmaganiach konkursowych mija 16 września 2019 roku (w przypadku poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.mazowsze.waw.pl

Konkurs „FORMY OCHRONY PRZYRODY W TWOJEJ OKOLICY”

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zdjęcie dowolnej formy ochrony przyrody (pomnik przyrody, park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, użytek ekologiczny, gatunek chroniony rośliny lub zwierzęcia itd.)

Prace można nadsyłać przez cały okres trwania konkursu. Konkurs trwa do 30 września 2019 r. Szczegóły w regulaminie konkursu na stronie http://www.lop-poznan.cba.pl/ oraz na profilu Facebook Zarządu Okręgu LOP w Poznaniu.

Konkurs „uDOSTĘPniacze”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym konkursie pn. „uDOSTĘPniacze”, którego organizatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas IV – VII szkół podstawowych i ma bardzo ciekawą formułę, ponieważ każda zgłoszona praca w nim wygrywa.
 
Celem Konkursu, będącego elementem Programu Dostępność Plus, jest uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni.
 
uDOSTĘPniacze to nie tylko konkurs dla uczniów. To także szereg elementów towarzyszących:
  • Lekcja dla uczniów – każdy zgłoszony nauczyciel ze szkoły zakwalifikowanej do Konkursu otrzyma atrakcyjne materiały dydaktyczne oraz scenariusz zajęć pozwalający przeprowadzić swoim uczniom (dla grupy min. 20 uczniów) 45-minutową lekcję o dostępności. Wśród materiałów znajdzie się min. film animowany (organizacja w czerwcu lub we wrześniu 2019 r.).
  • Szkolenie – specjalne szkolenie e-learningowe skierowane do nauczycieli zgłoszonych do prowadzenia lekcji, dzięki któremu zostaną wprowadzeni w temat dostępności oraz otrzymają certyfikat z tego zakresu.
  • Nagrody – nagrody rzeczowe dla uczniów i nauczycieli. Laureaci Konkursu (3 zwycięskie zespoły) wezmą udział w gali finałowej a także wycieczce do Centrum Nauki Kopernik (październik 2019 r.). Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy oraz upominki.
  • Warsztaty – każda szkoła, która weźmie udział w konkursie otrzyma od 3 do 6 warsztatów z dostępności dla uczniów (organizacja w okresie: październik – grudzień 2019 r.). Zajęcia poprowadzą profesjonalni trenerzy delegowani przez Organizatorów Konkursu.
Zadanie konkursowe – polega na przygotowaniu pracy na temat identyfikacji przez uczniów barier w swoim otoczeniu utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami i zaproponowaniu sposobu ich usunięcia (jeden zespół maksymalnie 10-osobowy). Praca może mieć dowolną formę: plastyczną, zdjęciową lub filmową.
 
Szczegółowe informacje o konkursie – dostępne są na stronie:
 
Zgłoszenia do konkursu – można dokonać w terminie do 18 czerwca 2019 r. uzupełniając formularz dostępny na stronie: www.udostepniacze-zgloszenie.pl Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszenia oraz poprawność przesłanych dokumentów.
 
Ważne – konkurs rozpoczyna się zgłoszeniem szkoły do 18-tego czerwca, ale trwa do połowy października, tak by każdy zakwalifikowany zespół miał czas na opracowanie pracy i spokojny udział w konkursie.
Skip to content