Jump Arena

14 października odbyła się wycieczka klasy IV a, V d i VII a do Jump Areny w Poznaniu w ramach Dnia Edukacji Narodowej. Jest to szczególny dzień i święto całej społeczności szkolnej, dlatego też wszyscy – uczniowie i nauczyciele –  doskonale bawili się na trampolinach. Był to bardzo miły czas, który służył integracji i pogłębieniu pozytywnych relacji uczeń – nauczyciel. Czytaj dalej…

Zwycięzcy!

Zwycięzcy konkursu ” Zachęć znajomego do nauki języka obcego”:
I miejsce Maria Kominek kl. 6c
II miejsce Alicja Gamańska kl 5b
III miejsce Wiktoria Lewkowicz kl. 6c
Zwycięzcy konkursu „Pokoloruj język angielski”
I miejsce Aleksandra Matyja kl 2b
II miejsce Marta Ciemniewska kl 1c
III miejsce Miłosz Jędrzejko kl 2b
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły składamy wyrazy uznania i podziękowania za wkład włożony w wychowanie i nauczanie naszych dzieci oraz jednocześnie życzymy wszelkiej pomyślności w bieżącym roku szkolnym.
Rodzice uczniów SP3

Wszystkie drogi prowadzą do… Brzedni

Ośrodek w Brzedni to popularne miejsce wśród naszych uczniów, tam podczas wspólnej zabawy klasy integrują się i uczą współpracy. 8 października to miejsce odwiedzili również uczniowie klasy Va i Vb, ich wychowawcy i opiekunowie, aby zmierzyć się z terenowym torem przeszkód, podziwiać piękno przyrody w czasie rejsu po Jeziorze Cichowskim i rywalizować podczas zajęć traperskich. Czytaj dalej…