Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły składamy wyrazy uznania i podziękowania za wkład włożony w wychowanie i nauczanie naszych dzieci oraz jednocześnie życzymy wszelkiej pomyślności w bieżącym roku szkolnym.
Rodzice uczniów SP3