Czwartek u Noblistów

Człowiek z pasją”
Pan Yaakav Ben Nistell

Tradycją Gimnazjum nr 3 stały się „Czwartki u Noblistów”.  Dnia 29.05.2014 r. o godz. 17.00 kolejny już raz odbyło się spotkanie z ciekawą osobą. Tym razem zaprosiliśmy rabina, przedstawiciela gminy żydowskiej, pana Yaakava Ben Nistell. Zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w interesującej prelekcji. Spotkanie przebiegało w nietypowej atmosferze, jako że gość oprócz barwnej opowieści podzielił się z obecnymi tradycyjną chałką, czytał po hebrajsku, a nawet rozdawał szekle występującym uczniom. Dowodem na wzbudzenie zainteresowania wśród zebranych były liczne pytania. Rabin opowiadał m.in. jak długo mieszkał w Izraelu, czy mieszkając w Poznaniu ,odczuwa tęsknotę za krajem, przybliżał żydowskie zwyczaje i rozwiewał stereotypy. Spotkanie miało na celu nie tylko ukazanie odmienności innej kultury, ale zachęcenie do nawiązywania dialogu międzykulturowego, ułatwiającego wzajemne zrozumienie.

Krystyna Pokorska

fot. Natalia Kowalewska kl. 2e:

fot. Zuzanna Filipowicz kl. 2e: