SUKCES !!!
SUKCES !!!

SUKCES !!!

TYTUŁ „SZKOŁY W RUCHU” DLA NASZEGO GIMNAZJUM

Minister Edukacji Narodowej ogłosił 30 października  rok szkolny 2013/ 2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN chciało zwrócić uwagę między innymi na:

  •  uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna  podejmowana w ciągu dnia;
  • związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
  • uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
  • konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
  • podkreślenie roli nauczyciela wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi

W związku z tym nasza szkoła zadeklarowała przystąpienie do akcji MEN „Ćwiczyć każdy może” i wykonywanie zadań związanych z aktywnością fizyczną i się udało!!!
Nasze osiągnięcia zostały zaakceptowane i szkoła otrzymała tytuł Szkoły w Ruchu.
W ten sposób zaistnieliśmy na mapie Polski pokazującej szkoły promujące ruch w szkole czyli szkoły o statusie SZKOŁY W RUCHU.
Ponieważ w naszej szkole jesteśmy zainteresowani nowoczesnym  nauczaniem wychowania fizycznego i propagowaniem zdrowego stylu życia bierzemy również udział w Programie „WF z klasą”, który pozostaje w ścisłej korelacji z „ Rokiem Szkoły w Ruchu”. Realizujemy założone działania i walczymy o tytuł szkoły „WF z klasą”, który zostanie nadany pod koniec roku szkolnego 2013/2014. Mamy nadzieję, że się uda.

M.Kudzin

Skip to content