Potyczki majowe

W piątek 29.04 na godzinach wychowawczych klasy rywalizowały w tzw „potyczkach majowych”. Odbyły się one dla uczczenia 225-ej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Każda klasa podzielona na cztery grupy musiała wykonać kilka zadań: grupa plastyków przygotowywała plakat reklamujący Święto 3 Maja, grupa literatów tworzyła wiersz  (4 wersy) zachęcający Polaków do świętowania Dnia Flagi, grupa muzyków śpiewała dwie zwrotki i refren pieśni „Mazurek 3 Maja”, a grupa historyków rozwiązywała krzyżówkę z hasłem „KONSTYTUCJA”. Gimnazjaliści obejrzeli również prezentację o Konstytucji 3 Maja przygotowaną przez uczennice klasy IId. Większość klas bardzo dobrze wykonała wszystkie zadania. Najwięcej emocji wzbudziło śpiewanie „Mazurka 3 Maja”, najbardziej nieśmiałym pomagała Liwia Jankowska z klasy IIa.

Wszystkie zadania oceniało szkolne jury w składzie: p. dyrektor oraz wychowawcy klas.

Jury przyznawało punkty od 0 do 5 za każde zadanie, punktacja zostanie wliczona do Ligi Klas. „Potyczki majowe” wygrały klasy Id, IId i IIIa.

Po zakończeniu „Potyczek” wszyscy uczniowie, którzy tego dnia przyszli ubrani na biało lub czerwono, utworzyli na dziedzińcu szkoły flagę, co zostało uwiecznione na pamiątkowym zdjęciu. W ten sposób gimnazjaliści uczcili Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, obchodzony 2 maja.

IK