Nasze gimnazjum szkołą ekspercką!

W minionym roku szkolnym 2014/2015 grupa nauczycieli z Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu po raz kolejny przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła z klasą 2.0”. Przez cały rok szkolny realizowano założenia akcji i pracowano na lekcjach metodami zaproponowanymi przez organizatorów. Nauczyciele wybierali i proponowali  uczniom realizację projektów, odwróconą lekcję, uczniowskie forum naukowe oraz przygotowanie lekcji i poprowadzenie jej („Uczymy innych”).

Pracę w pierwszym semestrze zwieńczyły szkolne targi 2.0. Pod koniec roku szkolnego nauczyciele przeprowadzili festiwalowe lekcje, stanowiące podsumowanie całorocznej pracy. We wrześniu do szkoły nadesłano certyfikat „Szkoły z klasą 2.0” oraz certyfikat „Szkoły eksperckiej”. Ostatni tytuł zawdzięczamy wyróżnieniom, jakie otrzymały cztery nauczycielki za opis działań podejmowanych na swoich lekcjach. Wyróżnienia te noszą nazwę „Dobrej praktyki”.

Paulina Grzesiak