XVI Gminny Konkurs Ekologiczny
XVI Gminny Konkurs Ekologiczny

XVI Gminny Konkurs Ekologiczny

    W dniu 12.06.2017 odbył się XVI Gminny Konkurs Ekologiczny. Tegoroczne hasło brzmiało: ,, Działalność człowieka przyczyną chorób i zagłady gatunkowej na Ziemi”. Uczniowie swarzędzkich gimnazjów między innymi wykazali się wiedzą na temat zagrożonych ekosystemów i zabytków na  liście światowego dziedzictwa UNESCO, efektu cieplarnianego, dziury ozonowej, a także kwaśnych deszczy. Oceniali zmiany w lokalnym środowisku przyrodniczym zachodzące w wyniku działalności człowieka, wykazali się też znajomością mapy, na której musieli umiejscowić 7 pereł przyrody.

      W tym roku rozgrywki były bardzo wyrównane. Najwięcej emocji wzbudziła konkurencja „więcej/ mniej”, przy której wszyscy świetnie się bawili.

     Zaskoczeniem było zadanie matematyczne, ale uczestnicy  i z nim sobie poradzili. W przerwach między konkurencjami gospodarze – uczniowie Gimnazjum nr 3 przedstawili nakręcone przez siebie krótkie filmy dotyczące ochrony środowiska. Jeden z nich zdobył wyróżnienie w Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

    W  tym roku najlepszy okazał się zespół B z Gimnazjum nr 2  w składzie: Anna Janusiewicz, Aleksandra Tamul, Julia Sobucka. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Gimnazjum w Zalasewie: Aleksandra Jędruszak, Wiktor Świątecki i Jakub Szałek. Trzecie miejsce zdobył zespół z Gimnazjum nr 3 w składzie:  Liwia Jankowska, Julia Szymańska, Julia Harasimczyk. Jak co roku nagrody ufundował urząd Miasta i Gminy Swarzędz, za co dziękujemy.

 Katarzyna Fabrowska

Dorota Świerczyńska

fot. Marianna Majchrzak kl. 2c

Skip to content