XIII Gminny Konkurs Ekologiczny
XIII Gminny Konkurs Ekologiczny

XIII Gminny Konkurs Ekologiczny

W czwartek 05.06.2014, gdy przypadał Światowy Dzień Ochrony Środowiska, uczniowie swarzędzkich gimnazjów spotkali się na  XIII Gminnym Konkursie Ekologicznym –  w tym roku pod hasłem: ,,Nie ma przyszłości bez bioróżnorodności”.

Honorowy patronat sprawowała pani burmistrz Anna Tomicka, która ufundowała nagrody.

Uczniowie z Gimnazjum nr 2, nr 3 i Zalasewa mogli sprawdzić  swoją wiedzę dotyczącą bioróżnorodności, jej zagrożeń i ochrony. Z każdej szkoły w zmaganiach uczestniczyły dwa pięcioosobowe zespoły. Młodzi ludzie nie tylko prezentowali swoje wiadomości i umiejętności dotyczące ekologii, ale również świetnie się bawili, np. grając w ekologiczne okręty czy grę więcej/ mniej. Wiele okazji do uśmiechu dostarczyła konkurencja, w której uczestnicy musieli wykazać się znajomością miejsc charakteryzujących się największą populacją wskazanych przez nauczyciela 15 gatunków zwierząt.

Jedno z zadań poprzedziła prezentacja multimedialna przygotowana przez uczennicę Gimnazjum nr 3 Barbarę Mroczek dotycząca oceny zanieczyszczenia środowiska, w którym żyjemy, czyli miasta Swarzędza. W swoim projekcie badawczym Basia wykorzystała organizmy wskaźnikowe jakimi są porosty, a pracę wykonała w ramach projektu Szkoła z klasą 2.0.

Rywalizację wygrał zespół A ze swarzędzkiej Trójki w składzie: Dominika Czechowska, Michalina Filipiak, Marcin Nowakowski, Wojciech Wawrzyniak i Mikołaj Kamiński.

Uczniom i ich opiekunom dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy za rok.

K.S.-F.

Fot. A. Kot:

Fot. Zuzanna Filipowicz:

Fot. Natalia Kowalewska:

Skip to content