WYNIKI ETAPU REJONOWEGO
WYNIKI ETAPU REJONOWEGO

WYNIKI ETAPU REJONOWEGO

WYNIKI ETAPU REJONOWEGO

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO REJON Va

2014/2015

KOD UCZNIA

ILOŚĆ PUNKTÓW

1

48

2 45
3 34
4 25
5 34
6 46
7 42
8 40
9 37
10 33
11 42
12 33
13 45
14 38
15 36
16 44
17 39
18 47
19 43
20 37
21 40
22 33
23 33
24 30
25 45
26 29
27 37
28 38
29 45
30 33
31 38
32 35
33 33
34 35
35 33
36 46
37 43
38 36
39 46
40 18
41 42
42 43
43 36
44 42
45 24
46 30
47 39
48 46
49 34
50 39
51 38
52 44
53 38
54 39
55 42
56 42
57 46
58 44
59 46
60 42
61 25
62 37
63 43
64 38
65 37
66 46
67 46

WYKAZ UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO

KOD UCZNIA ILOŚĆ PUNKTÓW
1 48
2 45
6 46
7 42
8 40
11 42
13 45
16 44
18 47
19 43
21 40
25 45
29 45
36 46
37 43
39 46
41 42
42 43
44 42
48 46
52 44
55 42
56 42
57 46
58 44
59 46
60 42
63 43
66 46
67 46

Po wcześniejszym umówieniu się z Przewodniczącą Rejonowej Komisji Konkursowej

panią Izabelą Kurowską, tel. 61-817-49-50, 61-817-49-30 uczeń i/lub opiekun prawny

mają możliwość wglądu do prac w poniżej ustalonych terminach:

– wtorek 9 XII 16.00-17.00

– środa 10 XII  17.00-18.00

– czwartek 11 XII 16.30-19.00

Skip to content