Wolontariusz brzmi dumnie

W dniach 27XI br. w bibliotece szkolnej na zaproszenie p. Marzeny Sitarz oraz p. Małgorzaty Filipiak -Cieślak odbyło się spotkanie z pracownikami OPS w Swarzędzu. Tematem spotkania był ,,Wolontariat w gminie Swarzędz”. W spotkaniu wzięło udział 37 wolontariuszy. Omówiono wówczas również szczegóły najbliższych akcji wolontaryjnych.

W dniach 29 i 30 listopada b.r. uczniowie naszej szkoły z klas VI, VII i VIII wzięli udział w zbiórce żywności w centrum handlowym ETC. Zbiórkę organizował OPS w Swarzędzu, a koordynowały Pani Maria Jurgowiak, pracownik OPS oraz Marzena Sitarz opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu. Efekty zbiórki były bardzo owocne.