UWAGA!

Ostatnie w tym roku szkolnym „drzwi otwarte” dla Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz klas gimnazjalnych:
poniedziałek 14.05.2018 r. w godzinach 17.00 – 19.00.
Dyżurują wszyscy nauczyciele.