O tolerancji z Panią Minister

                                               O tolerancji u Noblistów z Panią Minister

            Czym jest tolerancja? Gdzie przebiegają jej granice? Czym jest równouprawnienie? Czy spotykamy je w Polsce? Co to jest równość? Czy jest ona dobra? Nie tylko na takie pytania poszukiwali odpowiedzi gimnazjaliści od Noblistów w ramach prowadzonego projektu edukacyjnego: „Podyskutujmy o równouprawnieniu”.

Jednym z elementów jego realizacji było poprowadzone przez p. Dorotę Świerczyńską piątkowe spotkanie (28.03.2014r.), podczas którego gościliśmy  w naszych murach: p. Minister Agnieszkę Kozłowską – Rajewicz – pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, p. Bożenę Szydłowską – posłankę na Sejm RP,  p. Annę Tomicką – Burmistrza MiG Swarzędz, p. Barbarę Antoniewicz – radną Powiatu Poznańskiego, p. Mariana Szkudlarka – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu i p. Barbarę Czachurę wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej  w Swarzędzu.

Uczennice klas drugich Agata Bączyk oraz Natalia Maćkowiak pod kierunkiem p. Anety Kot przygotowały wywiad z naszym znamienitym gościem. Pani Minister chętnie dzieliła się wspomnieniami z dzieciństwa oraz lat szkolnych, a na zakończenie przypomniała, że marzenia odgrywają ogromną rolę w życiu i to one powinny być siłą napędową dla każdego z nas.

Uczniowie klas trzecich pod opieką p. Beaty Suluk przygotowali debatę oksfordzką (marszałek – Wojciech Wawrzyniak, sekretarz – Inez Rafałko; opozycja: Natalia Echaust, Kamil Sierant, Barbara Mroczek; propozycja: Marcin Nowakowski, Adrianna Szczyra, Dominika Dolińska), podczas której rozstrzygano czy w Polsce panuje równouprawnienie. Dyskusja zakończyła się podaniem sobie rąk przez przedstawicieli opozycji i propozycji – na ten symboliczny gest zwróciła uwagę  p. Minister podczas podsumowania projektowego spotkania.

We wszystkich klasach wg scenariusza przygotowanego przez p. Katarzynę Fabrowską odbyły się lekcje dotyczące równouprawnienia, które stały się punktem wyjścia do przeprowadzenia ankiety wśród losowo wybranych uczniów. Jej wyniki zostały opracowane i przedstawione przez uczennice klasy pierwszej: Alicję Włodarczyk, Wiktorię Kowalską, Zuzannę Zarembę. Opiekę merytoryczną sprawowała nad dziewczynami p. Paulina Grzesiak.

Ostatnim etapem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego przeprowadzonego przez p. Monikę Szafirską. Uczniowie klas trzecich projektowali  i przygotowywali plakat pt. „Jak ja widzę równouprawnienie?” Przewodniczącą komisji konkursowej (jednocześnie fundatorką nagród) była p. Minister,  a wiceprzewodniczącymi p. Burmistrz oraz p. Przewodniczący Rady Miejskiej. Wygrał Marcin Nowakowski, a kolejne miejsca zajęły: Daria Lisiecka i Julia Furmaniak.

Tolerancja uczy nas rozumienia inności, indywidualności, a to dzięki niej nasze życie jest takie różnorodne, a codzienność ciekawa. Jakże monotonnie by było, gdyby wszyscy byli tacy sami. Jednak równie ważne jest, aby pewnych granic nie przekraczać, nie mylić tolerancji z anarchią i zachować zdrowy umiar, bo tolerancja nie jest pozwoleniem na wszystko, co człowiekowi przyjdzie do głowy. Należy szukać kompromisów, porozumień, bo na nich buduje się przyszłość. Tego uczą się gimnazjaliści od Noblistów w Swarzędzu.

A. Kot