Szkolne rekolekcje

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów

4.04.– 6.04.2018r.

Cele rekolekcji szkolnych:

  • życie wiarą na co dzień
  • zachęcanie do chrześcijańskiego świadectwa w środowisku codziennego życia
  • nawrócenie i odnowa moralna
  • pytanie o naszą miłość do Boga i bliźniego
  • wsłuchanie się w Słowo Boże

        Szkolne Rekolekcje to czas przemyśleń, to wyciszenie i wsłuchanie się w słowa Boga. Każdy dzień rekolekcji pozwolił nam „zatrzymać się na chwilę”. Dni rekolekcyjne podzieliliśmy na dwie części: liturgiczną – w kościele i duszpastersko – wychowawczą w szkole. Część liturgiczna obejmowała: nauki, Adorację, Sakrament Pojednania, Mszę Świętą. Część duszpastersko – wychowawcza odbywała się w szkole w grupach klasowych (kolaże, plakaty, scenki, filmy)

       Obserwując uczniów dochodzimy do wniosku, że  to „świat katechizuje” i coraz trudniej przekazać to, co w życiu najważniejsze. Młody człowiek potrzebuje na swej drodze tych, którzy przeprowadzą ich przez życie, wskażą kierunki. Rekolekcje szkolne to zaczyn,  to wielka szansa, by uświadomić młodym, że Kościół i szkoła to nie nudna rzeczywistość wymyślona przez dorosłych.

       Podsumowując tegoroczne rekolekcje, wierzę, że ci młodzi ludzie (może jeszcze nie wszyscy) powoli wiedzą, gdzie jest ich miejsce na ziemi.

Krystyna Pokorska