Szkolne rekolekcje
Szkolne rekolekcje

Szkolne rekolekcje

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów

4.04.– 6.04.2018r.

Cele rekolekcji szkolnych:

  • życie wiarą na co dzień
  • zachęcanie do chrześcijańskiego świadectwa w środowisku codziennego życia
  • nawrócenie i odnowa moralna
  • pytanie o naszą miłość do Boga i bliźniego
  • wsłuchanie się w Słowo Boże

        Szkolne Rekolekcje to czas przemyśleń, to wyciszenie i wsłuchanie się w słowa Boga. Każdy dzień rekolekcji pozwolił nam „zatrzymać się na chwilę”. Dni rekolekcyjne podzieliliśmy na dwie części: liturgiczną – w kościele i duszpastersko – wychowawczą w szkole. Część liturgiczna obejmowała: nauki, Adorację, Sakrament Pojednania, Mszę Świętą. Część duszpastersko – wychowawcza odbywała się w szkole w grupach klasowych (kolaże, plakaty, scenki, filmy)

       Obserwując uczniów dochodzimy do wniosku, że  to „świat katechizuje” i coraz trudniej przekazać to, co w życiu najważniejsze. Młody człowiek potrzebuje na swej drodze tych, którzy przeprowadzą ich przez życie, wskażą kierunki. Rekolekcje szkolne to zaczyn,  to wielka szansa, by uświadomić młodym, że Kościół i szkoła to nie nudna rzeczywistość wymyślona przez dorosłych.

       Podsumowując tegoroczne rekolekcje, wierzę, że ci młodzi ludzie (może jeszcze nie wszyscy) powoli wiedzą, gdzie jest ich miejsce na ziemi.

Krystyna Pokorska

Skip to content