Spotkanie z przedstawicielami szkół średnich
Spotkanie z przedstawicielami szkół średnich

Spotkanie z przedstawicielami szkół średnich

      8 marca podczas lekcji wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkół średnich. Zostało ono zorganizowane, ponieważ za niedługo wszyscy uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych i pierwsi absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej będą musieli podjąć bardzo ważną decyzję związaną z wyborem dalszego kształcenia.
Jako pierwszą przedstawiono nam ofertę Zespołu Szkół numer 2 w Swarzędzu. Szkoła kładzie duży nacisk nie tylko na oceny z przedmiotów szkolnych, ale również na zachowanie – dlatego też przyjmowani są uczniowie z minimum poprawną oceną zachowania. Jako kolejną ofertę przedstawiono nam Liceum Terapeutycznego nr 37 w Poznaniu, gdzie znajdują się oddziały terapeutyczne. Do tej szkoły przyjmowane są tylko osoby na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Klasy w tej szkole są 15 – osobowe. Szkoła ta istnieje dopiero od dwóch lat.

     Kolejne oferty to klasy patronackie, które są pod opieką firmy Volkswagen. Są to głównie klasy w Swarzędzu w Zespole Szkół nr 1 oraz jedna we Wrześni w szkole branżowej. Jako ostatnią ofertę przedstawiono nam Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, gdzie będą przyjmowani uczniowie do klasy otwartej pod patronatem austriackiej firmy Blum.

Zuzanna Marjankowska klasa 8a

Skip to content