Spotkanie z przedstawicielami szkół średnich

      8 marca podczas lekcji wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkół średnich. Zostało ono zorganizowane, ponieważ za niedługo wszyscy uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych i pierwsi absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej będą musieli podjąć bardzo ważną decyzję związaną z wyborem dalszego kształcenia.
Jako pierwszą przedstawiono nam ofertę Zespołu Szkół numer 2 w Swarzędzu. Szkoła kładzie duży nacisk nie tylko na oceny z przedmiotów szkolnych, ale również na zachowanie – dlatego też przyjmowani są uczniowie z minimum poprawną oceną zachowania. Jako kolejną ofertę przedstawiono nam Liceum Terapeutycznego nr 37 w Poznaniu, gdzie znajdują się oddziały terapeutyczne. Do tej szkoły przyjmowane są tylko osoby na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Klasy w tej szkole są 15 – osobowe. Szkoła ta istnieje dopiero od dwóch lat.

     Kolejne oferty to klasy patronackie, które są pod opieką firmy Volkswagen. Są to głównie klasy w Swarzędzu w Zespole Szkół nr 1 oraz jedna we Wrześni w szkole branżowej. Jako ostatnią ofertę przedstawiono nam Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, gdzie będą przyjmowani uczniowie do klasy otwartej pod patronatem austriackiej firmy Blum.

Zuzanna Marjankowska klasa 8a