Ślubowanie złożone!
Ślubowanie złożone!

Ślubowanie złożone!

      Wszystko, cokolwiek trwa i dokądkolwiek zmierza, ma swój początek. Szkolny żywot ucznia również. 10.10.2018 r. podczas uroczystości do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 przyjęliśmy przejętych, rozśpiewanych i niezwykle rezolutnych Pierwszaków. Dzieci udowodniły, iż do uczniowskich obowiązków zamierzają podejść z werwą i zaangażowaniem. Dokładnie sprawdziły moc wielkiego ołówka, którym były pasowane  przez panią Dyrektor Dorotę Świerczyńską i z dumą złożyły ślubowanie. Ich żywiołowość i naturalność porwała wszystkich uczestników tych doniosłych chwil – dyrekcję, nauczycieli, rodziców, dziadków.

     Najmłodszym uczniom naszej ‘swarzędzkiej Trójki” życzymy, aby zapał ich nie opuścił, żeby ciekawość świata pokonywała wszelkie przeciwności, a pragnienie poznawania było rozwijane i doszukało się odpowiedzi.

AK

Skip to content