Projekt NASK – Edukacyjna Sieć Antysmogowa i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – konkurs
Projekt NASK – Edukacyjna Sieć Antysmogowa i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – konkurs

Projekt NASK – Edukacyjna Sieć Antysmogowa i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – konkurs

     Ogłaszamy konkurs dla wszystkich placówek, które biorą udział jednocześnie w dwóch projektach realizowanych przez NASK – ESA i OSE! Zadaniem uczestników jest przygotowanie kreatywnej pracy na temat smogu: plastycznej lub z zastosowaniem technik cyfrowych. Mamy dla Was atrakcyjne zestawy nagród, a najlepsze prace pokażemy na stronie ESA i ekranach w Waszych szkołach, aby zaprezentować Wasze umiejętności i zaangażować w walkę o czyste powietrze jak najwięcej osób!
      Udział w konkursie nie wiąże się z żadną opłatą wpisową.

Zadanie: przygotowanie kreatywnej pracy na temat smogu – plastycznej lub z zastosowaniem technik cyfrowych, zgodnie właściwą z kategorią konkursową.

Nagrody: klawiatury, myszki, słuchawki, głośniki, powerbanki oraz dyplomy i gadżety z logo ESA.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy konkursowej, w której uczestnik odniesie się do problemu zanieczyszczenia powietrza i w interesujący sposób zaapeluje o aktywne przeciwdziałanie problemowi smogu, w formie zgodnej z właściwą uczestnikowi kategorią wiekową:
a. uczniowie klas I–III szkół podstawowych – zdjęcie bądź skan pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką malarską lub rysunkową na kartce formatu minimum A4 lub w dowolnym programie graficznym;
b. uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych – mem, GIF lub film o długości maksymalnie 30 sekund, przygotowane przy użyciu dostępnych aplikacji;
c. uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych – mem, GIF lub film trwający maksymalnie 1 minutę, przygotowany przy użyciu dostępnych aplikacji;
Prace wysyłamy na adres: sszambelan@3swarzedz.pl do 7 maja do godz. 18:00

Wysyłając pracę proszę podać dokładne dane autora: imię i nazwisko oraz klasę

Zmieniamy nazwy pliku z pracą wg wzoru np. Jan Kowalski z 6c wysyła plik : kowalski_jan_6c

Wszystkie zgłoszone w terminie prace zostaną przekazane organizatorowi konkursu.
Wraz z pracą przesyłamy również zdjęcie lub skan wypełnionego załącznika nr 1 z regulaminu dostępnego pod poniższym linkiem
Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy: https://esa.nask.pl/konkurs.

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie.

Skip to content