Podsumowanie I semestru
Podsumowanie I semestru

Podsumowanie I semestru

Semestr I roku szkolnego 2013/2014 – zamknięty  😀 

Dnia 8 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie rady pedagogicznej, która zatwierdziła wyniki klasyfikacji semestralnej. W poniedziałek 13 stycznia odbyły się apele podsumowujące  pracę w pierwszym semestrze. Młodzież w krótkich prezentacjach przedstawiła sukcesy i porażki swoich zespołów klasowych, a uczennice klasy II E Emilia i Julia omówiły wyniki klasyfikacji semestralnej. Na zakończenie z życzeniami owocnej pracy w drugim semestrze dla wszystkich uczniów zaśpiewała Sandra Grzegorczyk piosenkę z repertuaru Blue Cafe pt.: „Niewiele mam”.

Skip to content