KONKURS

KONKURS PLASTYCZNY
„ Nie lubię hałasu, lubię ciszę…”

REGULAMIN KONKURSU

1. Cel konkursu: Pomóż nam walczyć z hałasem w polskich szkołach. Chcielibyśmy, aby szkoły stały się wolne od uciążliwego hałasu.
2. Organizatorzy: wychowawcy świetlicy.
3. Zadanie konkursowe – przygotowanie pracy plastycznej dowolną techniką na formacie A-3 lub A-4.
4. Zgłaszanie prac:
Podpisane na odwrocie prace prosimy dostarczyć do świetlicy szkolnej do 29.11.2019.
5. Nagrody:
Nagrody będą przyznawane w dwóch grupach wiekowych:
a) Klasy I-III
b) Klasy IV – VIII

Wychowawcy świetlicy