Kolejny sukces
Kolejny sukces

Kolejny sukces

Tytuł szkoły z „WF Z KLASĄ”

             Po tym, jak nasze gimnazjum, jako jedyne w gminie, otrzymało w czerwcu tytuł Szkoły w Ruchu i tym samym znalazło się na mapie Polski pokazującej szkoły promujące ruch w szkole przyszedł czas na rozliczenie projektu WF z klasąprogramu Centrum Edukacji Obywatelskiej objętego honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Edukacji Narodowej. Od października byliśmy szkołą stowarzyszoną z programem WF z klasą, a od stycznia staliśmy się prawowitymi członkami programu.
W realizację działań zostali zaangażowani uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja.
W ramach projektu realizowane były różnorodne zadania, a priorytetem stało się, aby zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole stały się jeszcze bardziej atrakcyjne, a każda lekcja stawała się nowym wyzwaniem, do którego każdy dzielnie przystępował.
Wszystkie nasze działania i cele, które sobie założyliśmy, zostały zrealizowane i zaakceptowane przez CEO i w sierpniu otrzymaliśmy certyfikat szkoły z WF z klasą.
Udokumentowaliśmy nasze działania na blogu na platformie CEO, do którego śledzenia serdecznie zapraszamy, bo przystąpiliśmy właśnie do II edycji programu i zostaliśmy przyjęci.

M.Kudzin

Skip to content