Kolejna edycja „Szkoły z klasą 2.0” za nami
Kolejna edycja „Szkoły z klasą 2.0” za nami

Kolejna edycja „Szkoły z klasą 2.0” za nami

W drugim tygodniu czerwca w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu nauczyciele biorący udział w projekcie „Szkoła z klasą 2.0” zorganizowali „Festiwal Szkoły z klasą 2.0”, w ramach którego przeprowadzali lekcje „inne niż zwykle”.

Zespoły uczniów i nauczycieli prezentowały wypracowane w trakcie mijającego roku szkolnego metody i efekty swej pracy.

W ramach festiwalu „Szkoły z klasą 2.0” wykonany został quiz zrobiony na stronach Kahoot. Po raz pierwszy wykorzystaliśmy w szkole tę formę pracy. Oprócz zadań podsumowujących wiedzę z symetrii były pytania – zawsze prawdziwe – dotyczące samopoczucia uczestników lub ich opinii. Okazało się, że wcale nie jest łatwo w krótkim czasie właściwie odpowiedzieć, ale quiz wywołał w uczniach pozytywne emocje. Przy każdym pytaniu nawiązała się dyskusja dotycząca prawidłowych odpowiedzi, była rywalizacja, a wszystko w przyjaznej atmosferze. Wykorzystanie tej formy nauki i zabawy, było okazją do namówienia uczniów, by w przyszłości to oni tworzyli takie quizy na lekcje z różnych przedmiotów.

Zaprezentowany został też projekt „Wojenne dzieciństwo – wywiad ze świadkiem historii”, którego odbiorcą stały się klasy trzecie. Uczniowie biorący udział w tym projekcie przedstawili swoim rówieśnikom prezentację o p. Marii Krzyżańskiej, która podczas II wojny światowej była wysiedlona wraz z rodziną do GG, brała udział w tajnych kompletach i działała w AK. Uczniowie wcześniej przeprowadzili wywiad ze świadkiem historii, przygotowali jego transkrypcję. W czasie prezentacji podczas Festiwalu zwrócili uwagę, że historia, wydarzenia, o których czytali w podręcznikach, może mieć wpływ na życie zwykłych ludzi, także naszych bliskich.

Z kolei klasa III A przygotowała kampanię reklamową pod hasłem: „Nie metoda się liczy, lecz rezultat. Ucz się tak, aby umieć”. Klasa podzieliła się na 4-osobowe grupy. Trzy zespoły przygotowały i zaprezentowały scenki, które obrazowały różne metody uczenia się, natomiast trzy następne grupy zajęły się opracowaniem pomocy naukowych i zaprezentowały sposób ich wykorzystania. Każdy zespół miał również przygotowany dowolny element kampanii – hasło, plakat.

Inna grupa uczniów miała za zadanie przeczytać najpierw lekturę młodzieżową i zrobić o niej album. Album miał zawierać informacje o autorze, streszczenie, charakterystykę głównego bohatera, recenzję książki, portret bohatera i (nieobowiązkowo) ilustracje. Uczniowie mieli zapoznać się z jak największą ilością książek podejmujących tematykę dla dorastającej młodzieży. Docelowo albumy znalazły się w bibliotece, aby inni uczniowie mogli z nich w przyszłości skorzystać.

Klasa 2a natomiast zaprezentowała rezultaty swej całorocznej pracy nad projektem w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Podzielona została na 6 grup, z których każda miała za zadanie zrobić plakat na temat jednego z 6 filmów, których projekcja poprzedzona prelekcją eksperta następowała w kinie Muza. Ponadto uczniowie jednej z grup przygotowali wywiad z Jamalem, bohaterem filmu pt. „Slumdog. Milioner z ulicy” i napisali twórcze opowiadanie. Sprawdzili, w sondzie, jakie są zainteresowania 120 uczniów naszej szkoły. Wykonali grą planszową pod hasłem „Autorytet”. Nakręcili spot reklamowy na temat szacunku między kobietą a mężczyzną. Dowiedzieli się, ilu uczniów romskich uczy się w szkołach na terenie gminy Swarzędz. Przygotowali także ulotki na temat praw dziecka i wybrali się do jednego z oddziałów zerowych goszczących w naszej szkole na pogadankę na ten temat.

Podsumowując, tegoroczna edycja projektu „Szkołą z klasą 2.0” wymagała wiele zaangażowania od jej uczestników – zarówno od uczniów, jak i od nauczycieli. Mamy jednak nadzieję, że każdy podjęty w jej ramach wysiłek, przyniesie dobre owoce.

 

Skip to content