Idę za Tobą, Panie…
Idę za Tobą, Panie…

Idę za Tobą, Panie…

Droga – Jezus, krzyż i ludzie”.

Idę za Tobą, Panie, chociaż wiem, że droga Twoja nie jest łatwa.

JESTEŚ… TY – PANIE, TY!…

Rekolekcje są szczególną formą głoszenia ewangelii, wyrazem troski kościoła o przekaz wiary i formacji postaw wynikających z wiary.

Szkolne rekolekcje wielkopostne to czas przemyśleń, to wyciszenie i wsłuchanie się w słowa Boga. Każdy dzień rekolekcji pozwolił nam „zatrzymać się na chwilę”. Dni rekolekcyjne podzieliliśmy na dwie części: liturgiczną – w kościele i duszpastersko – wychowawczą w szkole. Część liturgiczna obejmowała: nauki, adorację, sakrament pojednania, mszę świętą i drogę krzyżową. Część duszpastersko – wychowawcza odbywała się w szkole w grupach klasowych (film, kolaż, plakat).

Obserwując młodzież podczas tegorocznych rekolekcji, dochodzimy do wniosku, że to „świat katechizuje” młodzież i coraz trudniej przekazać im to, co w życiu najważniejsze. Młody człowiek potrzebuje na swej drodze tych, którzy przeprowadzą ich przez życie, wskażą kierunki. Rekolekcje szkolne to zaczyn, to wielka szansa by uświadomić młodym, że kościół i szkoła to nie nudna rzeczywistość wymyślona przez dorosłych.

Podsumowując tegoroczne rekolekcje, wierzymy, że ci młodzi ludzie (może jeszcze nie wszyscy) powoli wiedzą, gdzie jest ich miejsce na ziemi.

Dziękujemy uczniom z drugiej grupy za wzorową postawę w kościele oraz uczennicom z klas trzecich za pomoc w przygotowaniu części liturgicznej.

Wielki Post jako czas „eucharystyczny”,

w którym przyjmując miłość Jezusa,

uczymy się szerzyć ją w otaczającym nas

świecie każdym gestem i słowem”.

Nasze życie podobne jest do wielkiej mapy, na której znajduje się wiele śladów. Każdy z nas ma za zadanie tak iść, żeby dojść do nieba. Co zrobić, żeby nie zgubić drogi i na pewno tam trafić?

Katechetki

Krystyna Pokorska

Hanna Markowska – Gruszczyńska

 

Skip to content