Harmonogram zakończenia
Harmonogram zakończenia

Harmonogram zakończenia

 roku szkolnego 2019/2020

 

GODZINA

MAŁA SALA GIMNASTYCZNA 

WEJŚCIE A

HOL

 WEJŚCIE C

DUŻA SALA GIMNASTYCZNA

WEJŚCIE F

8.00 – 8.20

 

1 A

+ J. Wojdowski

1 B

+ M. Grzegorzewski

3 A

+R. Dudziński

8.30 – 8.50

 

1 C

+ J. Wojdowski

1 D

+ M. Grzegorzewski

9.00 – 9.20 2 A

+ D. Juszczak – Wierkiewicz

2 B

+ B. Zawadzka

3 B

+ A. Trzebniak

9.30 – 9.50 2 C

+ D. Juszczak – Wierkiewicz

2 D

+ B. Zawadzka

10.00 – 10.20 4 A

+ D. Graczyk

5 A

+ M. Sitarz

8 A

+ P. Kobiela

10.30 – 10.50 5 B

+ D. Graczyk

5 C

+ M. Sitarz

11.00 – 11.20

 

5 D

+ K. Stramowska

 

6 A

+ M. Kudziń

8 B

+ M. Białkowski

11.30 – 11.50

 

6 B

+ K. Stramowska

6 C

+ A. Georgiew

12.00 – 12.20

 

6 D

+ G. Wróblewska

7 A

+ A. Georgiew

8 C

+  K. Błaszak

12.30 – 12.50 7 B

+ G. Wróblewska

UWAGA! W przerwie pomiędzy spotkaniami poszczególnych klas sale
będą wietrzone, a znajdujące się w nich sprzęty dezynfekowane.

Skip to content