Egzaminy poprawkowe

Poniedziałek 27.08.2018 r. – matematyka, biologia

Wtorek 28.08.2018 r. – historia, język angielski, język niemiecki

Egzaminy poprawkowe rozpoczynają się zawsze o godzinie 9.00 i składają się z części pisemnej i ustnej.