„Drzwi otwarte”

18.05.2015 „drzwi otwarte” w godzinach 17.00 – 19.00

18.05.2015 o godzinie 17.00 w sali 302 spotkanie Trójek Klasowych – rodziców uczniów klas trzecich

18.05.2015 – godzina 17.30 – spotkanie wychowawców klas trzecich z rodzicami

(tylko w salach)