Cały Swarzędz na rowery…
Cały Swarzędz na rowery…

Cały Swarzędz na rowery…

…i my też  😀 

III Gminny rajd rowerowy
„Cały Swarzędz na Rowery”
7 czerwca 2014 r.

ORGANIZATORZY RAJDU:

 • Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu – Referat Promocji,

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Kosynierów 1, Swarzędz

KOMANDOR RAJDU: Zygmunt Majchrzak

KIEROWNICTWO RAJDU:

  • Kierownicy tras:

Trasa Polna – Zygmunt Majchrzak
Trasa Wiejska – Bartosz Stawicki, Sławomir Nowak
Trasa Leśna – Paweł Bocian
Trasa Łąkowa – Piotr Kałużny, Ewa Buczyńska
Trasa Miejska – Tadeusz Witkowski
Trasa Maltańska PTTK „Meblarz” – Eugeniusz Kaczmarek

 • Organizacja mety: Referat Promocji UMiG w Swarzędzu

TRASY RAJDU:

   • POLNA – Paczkowo, Zespół Szkół w Paczkowie – start godz. 10:00
   • WIEJSKA – Zalasewo, Gimnazjum w Zalasewie – start godz. 10:00
   • LEŚNA – Gruszczyn,Gospodarstwo Agroturystyczne „Podkowa”– start godz. 10.00
   • ŁĄKOWA – Wierzonka, szkoła – start godz. 9:40;Kobylnica, dworzec PKP – start godz. 10:00
  • MIEJSKA – Swarzędz, Rynek – start godz. 10.00
  • MALTAŃSKA PTTK „Meblarz” – Malta Poznań, polana przy leśniczówce- start godz. 10.00

META RAJDU dla wszystkich tras – Swarzędz, Scena nad Jeziorem
(przy Pływalni Wodny Raj), czynna w godz. 11.30-14.00.
PRZEWODNICTWO: grupy na wszystkich trasach będą prowadzone przez przewodników. Przewodnicy sprawują opiekę organizacyjną nad uczestnikami indywidualnymi do przybycia na metę rajdu, a nad grupami szkolnymi do powrotu na miejsce startu.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU: u wychowawcy klasy do 29.05.2014

UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY!

Na mecie:

   • Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma posiłek na mecie
   • Każdy uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w konkursach.

Czekają atrakcyjne nagrody!
UBEZPIECZENIE: we własnym zakresie; uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ew. szkody wyrządzone na trasie i mecie. Każdy uczestnik podpisuje na starcie oświadczenie o udziale w rajdzie na własną odpowiedzialność.
UWAGI KOŃCOWE:

    • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
    • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany przebiegu poszczególnych tras.
    • Osoby niepełnoletnie jadące indywidualnie biorą udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej lub, jeśli ukończyły 16 lat, za okazaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
    • Dzieci do 10 roku jadące z grupą szkolną, mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, lub jeśli ukończyły 11 lat za okazaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
    • DBAJ O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, W KTÓRYM PRZEBYWASZ!
    • NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA!
    • Promuj ostrożną jazdę – ZAŁÓŻ KASK OCHRONNY! Alkohol wrogiem turystów, unikaj go podczas wędrówki!
    • INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA RAJDU.

Partner techniczny:
BRODEX sklep rowerowy, Swarzędz ul. Cieszkowskiego 44
PARTNER GŁÓWNY RAJDU:
SWARZĘDZKI KLUB PRACODAWCÓW

PARTNER GŁÓWNY:

SWARZĘDZKI KLUB PRACODAWCÓW

Skip to content