98. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego w „Trójce”

Każdego roku gimnazjaliści z Trójki pamiętają o Powstaniu Wielkopolskim, które zakończyło się zwycięstwem i włączeniem Wielkopolski do odradzającego się państwa polskiego.

W holu szkoły była przygotowana wystawa o Powstaniu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Swarzędza w tym wydarzeniu. Uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum oraz  LO nr 2 im. Tadeusza Staniewskiego  wspólnie poznawali historię w organizowanej co roku grze terenowej „Śladami Powstania Wielkopolskiego w Swarzędzu”.

W ciągu dwóch godzin lekcyjnych uczniowie m. in. przeprowadzili sondę uliczną „Kim był Stanisław Kwaśniewski?”, wykonali powstańczą rozetkę, poszukiwali informacji o Powstaniu Wielkopolskim w miejskiej bibliotece, rozpoznawali na podstawie starych fotografii i pocztówek budynki zajęte przez powstańców w Swarzędzu, rozwiązywali krzyżówkę o swarzędzkich powstańcach. Odwiedzili także cmentarz przy kościele św. Marcina, gdzie poszukiwali grobów powstańców wielkopolskich, a jako dowód pamięci o nich zapalili znicze.

Najwięcej punktów w tegorocznej grze terenowej zdobyła klasa Ib i If. Gratulujemy!

IK