16.01.2017 spotkania z Rodzicami.
Najpierw w holu szkoły z Dyrekcją, później w salach z wychowawcami.
Rodziców zapraszamy według następującego porządku:
17.00 – klasy pierwsze
17.45 – klasy drugie
18.30 – klasy trzecie